با دقت در بندهاي انگشتتان به اين رموز پي ببريد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391 و ساعت 2 بعد از ظهر |

شخصيت شناسي با اثر انگشت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در پنجشنبه چهارم اسفند 1390 و ساعت 3 بعد از ظهر |


انواع شست


خصوصيات هر شست


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390 و ساعت 11 بعد از ظهر |شناخت دست و انگشتان دست

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در شنبه چهارم تیر 1390 و ساعت 10 بعد از ظهر |


کف بینی و خط احساسات

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه بیست و دوم فروردین 1390 و ساعت 8 بعد از ظهر |شخصیت شناسی به وسیله انگشتر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در پنجشنبه یازدهم فروردین 1390 و ساعت 11 بعد از ظهر |


احساسی هستید یا منطقی با کف دست (كف بيني)

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه چهارم بهمن 1389 و ساعت 12 بعد از ظهر |روان‌شـنـاسـی دســت‌ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در جمعه هفدهم دی 1389 و ساعت 8 بعد از ظهر |مقدمه ای درمورد کف بینی

اصول صحیح خواندن کف دست


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 و ساعت 9 بعد از ظهر |    کدام انگشت را بیشتر دوست دارید؟

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 و ساعت 9 بعد از ظهر |  کف بینی و خط سرنوشت و خط خورشید

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 و ساعت 9 بعد از ظهر |


بگویید کف دست شما چه رنگی است تا بگویم چه احساسی داری

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 و ساعت 9 بعد از ظهر |شناخت شخصيت از روي حرکات دست ها (از مچ تا سر انگشتان)ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 و ساعت 9 بعد از ظهر |

کف بینی و خط عشق


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 و ساعت 9 بعد از ظهر | آموزش فال دست


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 و ساعت 8 بعد از ظهر |کف بینی و خط عشق


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در سه شنبه شانزدهم آذر 1389 و ساعت 11 قبل از ظهر |


رابطه طول انگشت و خصوصیات جسمی و روانی!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در یکشنبه چهاردهم آذر 1389 و ساعت 8 بعد از ظهر |انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در پنجشنبه پانزدهم مهر 1389 و ساعت 10 بعد از ظهر |تاریخچه علم کف بینی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389 و ساعت 5 بعد از ظهر |


شخصیت کلی از روی خطوط کف دست


آموزش رایگان کف بینی در وب سایت فالگیر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389 و ساعت 5 بعد از ظهر |
کف بینی و تپه های کف دست

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389 و ساعت 4 بعد از ظهر |
کف بینی و خط سر


لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه بیست و دوم شهریور 1389 و ساعت 4 بعد از ظهر |


فال دست ترکی - استانبولی


این فال ترکی هستش و خودم ترجمش کردم . امیدوارم خوشتون بیاد

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 و ساعت 11 بعد از ظهر |كف بینی و خط ترشیدگی!!
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در یکشنبه هفتم شهریور 1389 و ساعت 7 بعد از ظهر |


کدام انگشتتان را بیشتر دوست دارید

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه هجدهم مرداد 1389 و ساعت 5 بعد از ظهر |