قبل از گرفتن فال اين نوشته را دقيق بخوانيد

-->
در همة ذرات هستي كمال آگاهي وجود دارد. وقتي رابطه از طريق دل برقرار مي شود و فرد با تمام وجود سعي در برقرار ي ارتباط با كائنات دارد، اين سفر دروني باعث مي شود كه امواج دروني هماهنگ با كيهان و كل هستي شده و فرد به درك اسرار و رموزي كه مايل است از طريق شهودي به آنها دست يابد، نايل شود. اين كارت ها نوعي تفعل شهودي است. آنها به سؤالات شما پاسخ مي دهند اما هرگز كارشان پيشگويي نيست. اگر پاسخ هاي بي معني دريافت كرديد بدانيد كه سؤالتان مناسب نبوده است. اين كارت ها در واقع بازتاب افكار، احساسات و خواسته هاي دروني شما نيز هستند. قبل از تفأل در نقطه اي آرام و بي صدا به مديتيشن پرداخته و يا با هر شيوه اي به خود آرامش دهيد و به موسيقي مورد علاقه خود گوش دهيد. بعد ازچند دقيقه تمركز بر روي سؤالي كه داريد روي دكمه مورد نظر كليك كنيد. سعي كنيد حس ششم شما با كارتي كه قرار است انتخاب كنيد به كمك تان بيايد. شما مي توانيد براي يك سؤال يك يا چند كارت انتخاب كنيد. كارت ها را سريع و بي فكر انتخاب نكنيد. اولين كارتي كه انتخاب مي كنيد وضعيت فعلي تان را بازگو مي كند. كارت دوم دليل رسيدن وضعيت موجود را مشخص مي كند و كارت آخر مقصد را نشان شما مي دهد.
    تكرار استفاده از كارت ها باعث مي شود كه امواج فكري و احساس شما بيشتر با آنها همگون شود.


+ نوشته شده توسط فالگیر در دوشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت ۱۶ بعد از ظهر |