فال ورق نعل اسب


اين فال با هفت كارت انجام شده و براي سوالهاي مهم از ان

استفاده مي شود.براي انجام اين فال احتياج به كارت شخصي

نيست. فردي كه برايش فال گرفته مي شود بايد كارت ها را

بر زده و هفت كارت از ميان انها انتخاب كند.كارت ها به

ترتيب از اول تا هفتم به طريقي كه مشاهده مي كنيد و با

.چهره كارت ها به سمت بالا كه ديده شوند قرار مي گيرند

در صورت تمايل مي توانيد كارت ها را مستقيم و بدون قوس

.ياحالت نعل اسب قرار دهيد.فرقي ندارد

كارت اول. در مورد گذشته مسيله اي كه مطرح شده

كارت دوم. زمان حال

كارت سوم. اينده نزديك

كارت چهارم. در مورد نكات پيش بيني نشده

كارت پنجم. اطرافيان

كارت ششم. دوست و دشمن

كارت هفتم. نتيجه نهايي

--------------------------------------------------

سری دل:

شاه ) سخاوتمند.بی پروا.مهربان.مردی با موهای روشن.صادق.صميمی.توصيه ای خوب

دام ) قابل اطمينان.زنی با موهای روشن.از خود گذشته.مهربان.حامی

سرباز ) يک دوست خوب.يک دوست نزديک.جوانی با موهای روشن.خوش طينت.مهربان. شايد شخصی با رفتار بچه گانه

ده ) خوش شانسی.خوشبختی

نه ) کارت ارزو ها.احتمال بر اورده شدن ارزو بخصوص در مورد عشق

هشت ) ديدار ها.ديدار کنندگان.دعوت.دعوت شدن به جشن.شرکت در جشن

هفت ) يک شخص غير قابل اعتماد.خيال پردازی.غير واقع بينی.توقعات.قول های وفا نشده

شش ) خوش شانسی غير منتظره.سخاوت.تجديد يک دوستی قديمی.امکان دريافت کمک

پنج ) حسادت.اشخاص حسودی که در اطراف شما هستند.بهم خوردن يک رابطه يا دوستی.در تصميم گيری دقت کنيد.غم

چهار ) تغييرات.امکان مسافرت.امکان به تعويق افتادن.ازدواج دير

سه ) نوعی اخطار.احتياج به دقت و توجه. چيزی نگوييد که بعدا پشيمان شويد

دو ) دوستی.امکان روابط عاطفی.يک رابطه شغلی يا عاطفی.موفقيت.ثروت


اس)تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی

سری گشتیز(خاچ)

اس ) توازن.هماهنگی.مالکيت.بدست اوردن.عشق و خوشبختی.

ثروت.سلامتی.نامه ای در رابطه با پول.تلاش جديد

شاه ) مردی با موهای تيره.صادق.صميمی.سخاوتمند

دام ) زنی با موهای تيره.جذاب.کارگشا.بخود مطمين

سرباز ) يک دوست قابل اطمينان.جوانی با موهای تيره.خوش شانس.عامی

ده ) دريافت پول از طريقی غير منتظره.هديه.خوش شانسی.مسافرت

نه ) يک رابطه عاطفی جديد.لجوج نباشيد.لجاجت

هشت ) جناح مخالف.مشکلات شخصی يا شغلی.حسادت.طمع.در تصميم گيری عجله نکنيد

هفت ) ثروت.موفقيت.رقابت.هشدار در مورد دخالت بيجا.دردسری که ممکن است از جانب شخصی از جنس مخالف باشد

شش ) موفقيت در کسب.دريافت کمک مالی.نتيجه موفقيت اميز

پنج ) دوستان جديد.کمک از جانب دوست يا همسر.مشاجره جزيی

چهار ) بد شانسی.دروغ.خيانت.تغييرات نامطلوب

سه ) ازدواج يا توافقی موفقيت اميز.ازدواج با شخصی ثروتمند.افراد و وقايع مفيد

دو ) ناراحتی.مخالفت.شايعه

سری خشت

اس ) انگشتر يا حلقه.جواهر.پول.نامه

شاه ) لجوج.با نفوذ.مردی با موهای روشن

!دام ) شوخ طبع.سطح بالا.زنی با موهای روشن.عاشق مهمانی و غيبت

سرباز ) جوانی با موهای روشن.مردی از اقوام.سرزنده

ده ) مسافرت.تغيير و تحولات مفيد

نه ) امکانات شغلی جديد.فعاليت.امکان و شانس بهبود وضعيت مالی

هشت ) ازدواج دير وقت.فراز و نشيب های مالی

هفت ) يک هديه يا خبر غير منتظره.مشکلات شغلی

شش ) هشدار در مورد ازدواج مجدد.مشکلات ازدواج مجدد

پنج ) ملاقات های مفيد.موفقيت شغلی

چهار ) ميراث.بهبود وضعيت مالی

سه ) دعاوی شخصی يا قضايی.نامه رسمی يا قضايی

دو ) يک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود.يک رابطه عشقي که موجب نا رضايتي ديگران است.همکاري شغلي

سری پیک

اس ) مشکلات.يک رابطه عاطفی توام با مشکل.مرگ

شاه ) مردی با موهای تيره.جاه طلب.قدرت طلب.با رفتار سرد

دام ) زنی با موهای تيره.فريبا.جذاب.بی مرام.بيوه

سرباز ) جوانی با موهای تيره.شخصی خوش قلب ولی غير واقع بين. با رفتار سرد

ده ) نگرانی.بد شانسی.محبوس.خبرهای بد.محروم

نه ) تاخير.مجادله.افسردگی.ضعف.نابودی.عصبانيت مفرط.مرگ. بدشانسی در همه موارد

هشت ) ناراحتی.مخالفت.بهم خوردن نقشه ها و برنامه ها.بي توجهي دوستان.فسخ

هفت ) هشدار در مورد امکان بهم خوردن يک دوستي.از دست دادن يک دوست.يک تعهد غير منتظره.هشدار در مورد شکست.غم

شش ) بهبود شرايط زندگي.بهبودي هاي مختصر.پشت سر گذاشتن شرايط سخت

پنج ) تشويش.اضطراب.دخالت ديگران.کار شکني و مخالفتي که در نهايت برطرف مي شود

چهار ) حسادت.دردسر شغلي.نگراني مالي و شغلي.بيماري

سه ) جدايي. جدايي ناشي از بي اعتمادي

دو ) رسوايي.فريب.حيله.تغييرات نا مطلوب.سخن چيني.جدايي


توجهتوجه

تکرار کارت ها

در هر کدام از انواع فال های ذکر شده اگر کارتی دو بار و يا بيشتر تکرار شده باشد مفهوم بخصوصی دارد که بايد در تفسير خود به ان توجه کنيد

دو بار تکرار
سه بار تکرار
چهار بار تکرار

اس
همکاری و گردهم ايی.اگر دل و گشنيز بود يعنی ازدواج و اگر خشت و پيک بود يعنی شراکت نا مطلوب
خبر خوب
افتخار.سر بلندی

شاه
همکاری شغلی
حمايت
جايزه.موفقيت

دام
غيبت.کنجکاوی.ملاقات با دوست مونث
خيانت به اعتماد.ديدار
معاشرت.رسوايی

سرباز
عدم توافق
دوستان غير واقعی.بحث و جدل
نبرد.جشن

ده
بهبود شرايط.اگر دل و خشت بود يعنی ازدواج
بهم خوردن نقشه ها
موفقيت حتمی

نه
سود جزيی
سلامتی
به وقوع پيوستن ارزو

هشت
بی احتياطی.اگر دل و خشت بود يعنی لباس نو
زمان نا مناسب برای برنامه های مهم
نگرانی شديد.مسيوليت زياد

هفت
تفريح.اگر دل و خشت بود يعنی عشق
کسالت جزيی
تبانی

شش
مقابله
کار سخت
مسايل غير منتظره

پنج
مسايل شخصی
نا رضايتی
بدست اوردن يک ميل شخصی

چهار
نا استوار
از هم پاشيده شدن شالوده
مکان امن

سه
انتخاب
استوار
اميد

دو
جدايی
تغيير جهت
بر سر دو راهی

برچسب ها:انواع فال ورق;فال ورق; فال ورق نعل اسب ;آموزش فال ورق ; آموزش مقدماتی فال ورق;بهترین های فال ورق


+ نوشته شده توسط فالگیر در جمعه شانزدهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت ۱۷ بعد از ظهر |