منظور از قمر در عقرب چیست؟آیا در تمام سال قمر در عقرب است؟چه حکمتی دارد که ازدواج و نزدیکی در آن ساعت نهی شده است؟
در اصطلاح نجوم هنگامی که ماه در سیر و حرکت خود در برج عقرب قرار گرفت، گفته می شود که "قمر در عقرب" است.
توضیح:از دوران باستان دوازده صورت فلکی که شامل دوازده قسمت فرصتی متساوی بوده، برای منطقه البروج، ترسیم شده بود. "ظاهراً ابر حنین در قرن دوم پیش از میلاد اوگل کسی است که منطقه البروج را به دوازده قسمت متساوی تقسیم کرد و هر قسمت را به نام صورت فلکی محاذی آن نامید. اسامی آن را ابونصر فراهی در نصاب در قالب شعر چنین می گوید:
چون حَمَل چون ثور چون جوزان سرطان و اسد
سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت
بر پایة‌ علوم پیشینیان، خورشید در حرکت ظاهری سالیانة خود هر ماه از مقابل یکی از برج‌ها می گذرد و این ماه به نام آن برج خوانده می شود. هنگامی که ماه در سیر و حرکت خود در برج عقرب قرار گیرد، می گویند قمر در عقرب است.
تذکر یک نکته:در مورد "سعد و نحس" ساعات و روزها وشب ها در برخی روایات اشاراتی شده است، از جمله در روایتی از علی(ع) نقل شده که مسافرت و ازدواج کردن در هنگامی که ماه در محاق باشد (دو سه روز آخر ماه را که جرم ماده دیده نمی شود، در محاق بودن می‌گویند) یا ماه در برج عقرب باشد، مکروه است، لیکن صدور این روایات از ائمه معصومین روشن و قطعی نیست.
و بر فرض ثبوت، به دستة دیگری از روایات که می فرمایند:"نحوست ایام و لیالی را با دادن صدقه از خود دور کنید" تمسک بجویید و بی دغدغه خاطر، به کاری که با تدبیر برنامه ریزی کرده اید اقدام نمایید.
روایاتی از معصومین(ع) نقل شده که به شدت با اخبار منجمان یا کاهنان مقابله شده است. علی(ع) در پاسخ فردی که از طریق علم نجوم توصیه کرده بود که الان به سمت نهروان جهت دفع شرارت خوارج حرکت نکن، زیرا ساعتی است که میمنت ندارد و نحس است، فرمود:"فمن صدّقک بهذا فقد کذّب القرآن؛ هر کس با این جز تور را تأیید کند و به گفته ات اعتماد نماید، قرآن را تکذیب نموده است".
بنابراین امور زندگی را با تدبیر و آینده نگری، توکل به خدا و دعا و صدقه باید دنبال نمود و به هدف رسید.


قمر در عقرب
به اطلاع خوانندگان محترم برسانم كه دانستن ايام منحوس و قمر در عقرب ضروري است چرا كه اگر قمر در عقرب باشد يا ايام منحوس باد كار و عمل شما معكوس جواب مي دهد مثلا اگر براي كسي دعاي محبت و بخت گشايي بنويسيم آن دعا باعث جدايي مي شود . هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس دارد و اين ايام منحوس هر طالع است:


(این ایام قمری است)


حمل:از روز 16 تا نصف روز 18

ثور: از روز 13 تا نصف روز 15

جوزا: از روز11 تا نصف روز13

سرطان: از روز 8 تا نصف روز 10

اسد: از روز 6 تا نصف روز 8

سنبله: از روز 3 تا نصف روز 5

ميزان: از روز 1 تا نصف روز 3

عقرب: از روز 28 تا نصف روز30

قوس: از روز 26 تا نصف روز 28

جدي: از روز 23 تا نصف روز 26

دلو: از روز 21 تا نصف روز 23

حوت: از روز 19 تا نصف روز 21


+ نوشته شده توسط فالگیر در یکشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت ۱۹ بعد از ظهر |