برج حمل (فروردین)

ستاره شما مریخ میباشد.

خصوصیات:جذابیت-جنگ و نماینده رابطه عاشقـــــــــانه


برج ثور (اردیبهشت)

ستاره شما زهره میباشد

خصوصیات:زیبایی، عشق، و نماینده  از هنرهای زیبا


برج جوزا (خرداد)

ستاره شما عطارد میباشد

خصوصیات: باهوش، نماینده حرکت


برج سرطان (تیر)

ستاره شما ماه میباشد

خصوصیات: نماینده حسیات


برج اسد (مرداد)

ستاره شما خورشد میباشد

خصوصیات:نماینده قدرت بالا


برج سنبله (شهریور)

ستاره شما عطارد میباشد

خصوصیات: باهوش، نماینده حرکت


برج میزان (مهر)

ستاره شما زهره میباشد

خصوصیات:زیبایی، عشق، و نماینده  از هنرهای زیبا


برج عقرب (آبان)

ستاره شما مریخ و پلوتون میباشد

خصوصیات: پلوتون : نماینده از شرایط جدید
     مریخ : رشد، نماینده ای از جنگ


برج قوس (آذر)

ستاره شما مشتری میباشد

خصوصیات: شادی، نماینده ثروت


برج جدی (دی)

ستاره شما زحل میباشد

خصوصیات: نماینده انضباط


برج دلو (بهمن)

ستاره شما اورانوس میباشد

خصوصیات: متغییر. نماینده شروع ناگهانی و از نتایج


برج حوت (اسفند)

ستاره شما نپتون میباشد

نماینده رویاها میباشد


تهیه و ترجمه :غزلک69.بلاگفا

+ نوشته شده توسط فالگیر در یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت ۱۷ بعد از ظهر |