فروردين:

زمان موفقيت فرا رسيده. اگر كارهايت را با درايت انجام بدهي به شهرت ميرسي. تلاش و كوشش شبانه روزي انرژي ميخواهد. بيشتر به وضع تغذيه خود توجه كن. تلاش كن ولي توكل بر خدا را فراموش نكن. دنيا خيلي بزرگتر از آن است كه فكرش را ميكني. اگر در يك جا تحمل زندگي كردن را نداشتي فكر نكن دنيا تمام شده است. سياحت و گردش خوب است. شخصي با چرب زباني ميخواهد تو را گول بزند. وقت تصميم نهايي فرا رسيده است. دست از دو دلي بردار . زندگي بالا و پايين خودش را دارد. با مشاوره راه صحيح را انتخاب كن. درياي زندگي پر از تلاطم و شور و غوغاست. سعي كن هميشه احساس رهايي داشته باشي. ذكر و دعا را فراموش نكن كه باعث ميشود قلبت به آرامش برسد. سه نفر آماده كمك  و همكاري با تو  هستند . در سفر اوقات خوشي را مي گذراني. براي او بيشتر وقت بگذار تا دلش را به دست آوري. از استعداد هاي نهفته خود استفاده كن تا به گوهرهاي گرانبهايي دست يابيارديبهشت:

زندگي مثل يك رودخانه در جريان است. چيزي را بدست مي آوري و چيزي را از دست مي دهي. خيلي از اتفاقاتي كه امروز اتفاق مي افتد يك جوري به گذشته ما بر مي گردد.افرادي را كه دوستشان نداري بر اي هميشه كنار مي گذاري. خيالت راحت باشد. و به زندگيت بچسب. به خداوند مهربان و قادر تكيه داشته باش. استقامت زيادي داري. كارها كم كم درست ميشود. مسئوليت هاي بسياري را بر دوش گرفته اي. جواب خوبي هايت را به زودي ميگيري. آرزوهايت كم نيستند اما به آنها زمان بده و اميدوار باش. زندگيت خوب ميشود. حساب و كتاب مردم را داشته باش. مشغول جمع كردن پول هستي. به زودي پول فراوان بدست مي آوري. ديگران را فراموش نكن. به زودي از تنهايي درمي آيي. خريد و فروش عالي است.


خرداد:

راههاي كه بسته هستند با قانون باز ميشوند. فكر ميكني حق تو را ضايع كرده اند. بالاخره در دادگاه حق به حق دار مي رسد. پيشرفت درسي و موفقيت حتمي است. خبري ميشنوي كه كمي تو را عصباني ميكند. بالاخره بايد چهره بعضي ها را مي شناختي. با تصميمي كه ميگيري به آرامش مي رسي. جشني بر پا ميشود. در شادي هاي زندگي شركت كن و از لحظات زندگي لذت ببر. قهر به آشتي منجر ميشود. مراقب وسايل شخصي ات باش. ضرر مالي ديده اي به زودي از طريق بيمه ضرر جبران ميشود. چيزي را از دست داده اي و هنوز نمي تواني آن را فراموش كني. علاقمندي به ديگران كمك كني. خلاق هستي. به كلاس هاي هنري برو.خريد و فروش خوب است.


تير:

معامله كوچك پيش مي آيد. از فرصت هايي كه بدست مي آوري استفاده كن. بلايي از سرت گذشت شاكر باش و صدقه بده. بعضي مواقع مشكلات را بايد به زمان سپرد تا حل شوند. سعي كن به پايه هاي زندگيت بچسبي و آبرويت را حفظ كني. به عبادت و ذكر گفتن بپرداز. ورزش و نرمش و پياده روي روي روحيه ات بسيار تاثير گذار است. فشار زندگي كم مي شود. موضوعي پيش مي آيد ، سعي كن حقيقت را بگويي. كمي نظم و ترتيب را فراموش كرده اي.اگر هر چيزي در جاي خودش قرار بگيرد بهتر ميتواني فكر كني. براي كار جديد برنامه ريزي دقيق تري لازم داري. هدف هايت را روي كاغذ بنويس. از كارهاي كوچك شروع كن تا به كارهاي بزرگ تر برسي. پس انداز داشته باش. زندگي هر روز چهره تازه اي به خود ميگيرد. سعي كن هميشه به روز باشي. خريد اتومبيل ممكن است. در درست كردن رابطه ها بايد بيشتر بكوشيمرداد:

فصل جديدي در زندگيت آغاز شده. نتيجه تلاشهايت را خواهي ديد. چيزي به دست مي آوري كه با هيچ پولي قادر به خريدن آن نيستي و آن عشق و محبت خالصانه اوست. در كارهايت خيرانديش باش. با برخي ها به ظاهر هم شده بهتر است صلح كني تا كارها رديف شود. به مسافرتي مي روي. اوضاع مالي آنگونه كه ميخواهي پيش خواهد رفت. سند زميني به نامت ميخورد. خريد اتومبيل دلخواهت صورت ميگيرد. براي آينده برنامه ريزي كن فقط با حرف زدن كاري درست نمي شود. بهتر است دست به عمل بزني. با توكل بر خدا كارهايت روي روال خواهد افتاد. از نيروي جوانيت استفاده كن . پايت را از گليم خود درازتر نكن. فردي مهربان و مردم دوست هستي . اما غرور تو زبانزد خاص و عام است. كمي به اتقت نظم و ترتيب بدهشهريور:

تولدت مبارك. سفر راه دور پيش مي آيد. اين تابستان برايت خاطره اي خوش بر جاي خواهد گذاشت. قدر لحظات زندگيت را بدان. علاقه بخصوصي به جمع كردن اشياي گوناگون داري. اگر همينطور ادامه بدهي ، يك كلكسنيور خواهي شد. حوصله ايجاد تغيير در زندگيت را نداري. اما در اثر سعي و كوشش به جايي مي رسي كه خودت هم فكرش را نمي كردي. هر كسي در زندگيش دوران سختي را خواهد گذراند و تو هم از اين موضوع مستثني نيستي. اگر هر كس ديگري جاي تو بود همه چيز را رها ميكرد. اما با ايمان و اميدي كه داري موفق مي شوي كه كوه مشكلات را متلاشي سازي. فقط خواستن خودت و كمك ديگران مهم است. سعي كن دوستان خوبي براي خودت انتخاب كني تا در زمان لازم به كمكت بيايند. فردي سالم و صالحي هستي. خيلي ها روي حرفهايت حساب باز ميكنند. پس آنها را نااميد نكن، هدف هايت را مشخص سازمهر:

دعاهايي كه مي كني به زودي نتيجه خواهد داد. ايمانت را بيشتر كن. بايد صبر داشته باشي و به دنبال حل مسائل باشي. تا مي تواني با ديگران مشورت كن شايد آنها چيزي بگويند كه تو را زودتر به مقصد برساند. سعي كن آتش بيار معركه نشوي و اگر احساس كردي كه جر و بحثي مي خواهد شروع شود حرفي بزن كه مثل آبي روي آتش باشد. هميشه خوب و وفادار بوده اي و اين از خصايص خوب توست. قانع هستي ، به خانه جديدي اسباب كشي مي كني و محيط امني را تجربه مي كني. كارهاي اداري درست ميشود. پيامي خوشحال كننده شوقي را در وجودت شعله ور ميسازد. به جشني دعوت ميشوي. سعي كن حتما در آن شركت كني. دكاري جديد پيشنهاد ميشود ، روي آن فكر كن و اگر توانستي قبول كن تا كمك خرجي باشد براي زندگيت.دوباره شروع به درس خواندن ميكني. خبرهاي خوبي را مي شنويآبان:

منتظر خبرهاي خوشي باش. مسايل براي همه وجود دارد. در مقايسه با ديگران مشكلات تو قابل حل هستند. به سفر راه دور فكر ميكني . سفر ميتواند پرهيجان باشد. بر سر دوراهي قرار گرفته اي ، شايد براي رسيدن به هدفي كه داري بايد از اين مكاني كه هستي بروي . شايد به شهر ديگر و حتي كشور ديگر. موضوع را با افراد با تجربه در ميان بگذار. نگران نباش. پايان شب سيه سپيد است. بعضي وقت ها احساس ميكني انرژيت به پايان رسيده ، ويتامين خوردن را فراموش نكن. ورزش صبحگاهي سطح انر‍يت را بالا مي برد. از هواي خنك صبح استفاده كن. مسافري از راه دور مي آيد. سر ملكي قديمي بايد تصميم گيري شود و بالاخره به فروش مي رسد.در جابه جايي كسي نقش مهمي خواهي داشت. در فكر خريد كالاي ضروري براي منزل خود هستيد. در كلاس هاي زبان هاي خارجي ثبت نام كن تا به موفقيت برسي. احترام به ديگران را فراموش نكن


آذر:

روزهاي خوب ديگري در انتظار توست. نيمه اول سال پر از علامت سوال بوده. اما نيمه دوم سال به جواب سوالاتت خواهي رسيد. تخيلي قوي داري و با تمركز كردن به هر آنچه كه ميخواي مي رسي. ابرهاي سنگين گذرا هستند. تو بايد با صبر و شكيبايي به ديگران هم بياموزي كه ناشكيبا نباشند. سفري پيشنهاد ميشود از فرصت استفاده كن ، براي روحيه ات عالي ست. كليدي به دستت مي رسد كه گشايشي در پي دارد. با كسي كه تا بحال دلسوز تو بوده مهربان باش. خانه جديدي مي خري. زندگيت به زودي سر و سامان ميگيرد. دوستي هاي خاله خرسه تو را ناراحت مي كند. بهتر است صريح حرف دلت را به دوستاني كه مزاحمت هستند بگويي. اگر بيمار هستي سلامتيت را بدست مي آوري. بچه ها را بسيار دوست ميداري. بازي كردن با آنها به تو روحيه مي دهد. افكار بيهوده را از ذهنت بيرون كن و شك و ترديد را از خود دور كندي:

سعي كن بيشتر به زندگي خودت برسي تا اينكه در مورد زندگي ديگران قضاوت كني. به زودي اوقات خوشي خواهي داشت. خبر نامزدي يكي از نزديكانت را ميشنوي كه بسيار مبارك است. تولدي باعث شادي همه خانواده ميشود. به تغذيه ات بيشتر توجه داشته باش. براي كاهش وزن راهكار هاي بهتري بكار گير. شجاع باش زيرا توانايي مقابله با مسايل و دشمنان را داري. فشار زندگي زياد است اما با آرامش كارها درست ميشود. خريد اتومبيل و ملك پيش مي آيد. از خدا كمك بگير تا به خواسته هايت برسي. سر دوراهي قرار ميگيري و تغييرات مثبتي پيش مي آيد. حد اعتدال را نگه دار. شوخي هاي اضافي را كنار بگذار. دادگاهي بايد راي صادر كند و كمي نگران آن هستي . بايد دلايل محكمي ارائه دهي. به زودي سرت شلوغ ميشود و مشغله كاري به دست مي آوري. در كارهاي هنري مثل بازيگري و نويسندگي استعداد خوبي داري.بهمن:

يك بار ديگر شادابي و طراوت را تجربه خواهي كرد. طعم خوب زندگي و عشق را خواهي چشيد. دبا افرادي كه هميشه برايت خوبي خوسته اند رابطه ات را حفظ كن. مايوس و نااميد مباش. دست و پايت بسته است. فكري بايد بكني كه چگونه طناب هايي را كه خودت به دست خودت بسته اي باز كني. اگر برايت به تنهايي سخت است از ديگران كمك بگير. عبادت كردن تو را سبك مي كند. فكرهاي جالبي در زمينه كاري به ذهنت مي آيد. حق را بگو و با خدا باش. تك تك كارهايت درست ميشود. كار اداري كمي طول مي كشد. سعي كن يك وكيل خانوادگي خوب براي خودت داشته باشي. رقيب كاري داري كه ميتواتند باعث پيشرفت تو شود. كسي مراقب توست و تو را زير ذره بين دارد. پس مراقب رفتارت باش. اختلاف خانوادگي حل ميشود. براي گرفتن وام و پرداخت قرضهايت احتياج به زمان داري. خريد كردن را دوست داري. پولهايت را پس انداز كن. تصميم بگير كه از اينوقت به بعد با جديت كارهاي عقب افتاده ات را جبران كني. منتظر ارتقا و يا بيشتر شدن حقوقت باش


اسفند:

تغييرات كوچك امروز سبب تغييرات بزرگ در آينده ميشود. شك و دودلي را كنار بگذار. سفر به راه دور  براي آينده كاري ات خوب است. حكمي بدستت مي رسد كه در اثر كوشش خودت بدستت مي آوري. هنوز تغيير مكان مشخص نيست. سندي را امضا ميكني كه برايت بسيار مبارك است. در مورد ازدواج صبر داشته باش. تا همه چيز به نحو احسن انجام شود. رنگ آبي روشن اعتماد به نفس تو را دوچندان برابر ميكند. براي رسيدن به خواسته ات نذري كن. دوستي برايت درد و دل خواهد كرد. تا جايي كه مي تواني كمكش كن. همسر يا مادرت نگرانت است. به دنبال معامله اي هستي كه شايد احتياج به ريسك داشته باشد تغييراتي در روحيه ات پيش خواهد  آمد. دوستي جديد وارد زندگيت ميشود. كتاب خواندن را دوباره شروع كن.در علم و تحصيل پيشرفت خواهي كرد


تهيه شده توسط :غزلك 69.بلاگفا ( وبلاگ فالگير)


منبع: مجله موفقيت شماره 219


+ نوشته شده توسط فالگیر در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت ۱۶ بعد از ظهر |