ابتدا تا عمليات مخلوط كردن (بر خوردن) كارتها  انجام شود و كارتها نمايان شوند نيت کنيد و نيتتان را کاملا واضح و روشن روي کاغذ بنويسيد (اين کار براي اين است که تمرکز بيشتري روي نيت داشته باشيد )

روش نیت کردن

سوالات غلط :
من در کار ..... موفق می شوم یا نه ؟
من با .... ازدواج می کنم یا نه ؟
سوال صحیح :
آیا من در کار .... موفق می شوم ؟
سوال صحیح : آیا من با .... ازدواج می کنم ؟


http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1337294997.gif

روش مخلوط كردن:

کارتها را در دست راست گرفته و با دست چپ به مخلوط کردن کارتها مشغول شويد . استفاده از دست چپ يا همان دستي که با ضمير ناخود آگاهتان در ارتباط است باعث مي شود تا شما به نتايج مطلوبي در پاسخ نيت دست پيدا کنيد . کساني که چپ دست هستند بايد از دست راستشان براي مخلوط کردن کارتها استفاده کنند . اگر براي شخص ديگري فال مي گيريد بايد قبل از مخلوط کردن کارتها ابتدا دسته کارتها را به صورتي که روي آنها به شما نباشد در دست بگيريد و مقداري از کارتهاي زير را روي زمين بگذاريد ( يعني مقداري از کارتها را جدا کنيد ) در کنار کارتهاي جدا شده دوباره بخشي از کارتهايي را که در دست داريد روي زمين بگذاريد اکنون شما روي زمين 2 سري کارت داريد که با کارتهاي باقيمانده در دستتان مي شود سه سري . کارتهاي باقيمانده در دستتان را هم در کنار آنها روي زمين بگذاريد .


بعد کارتهاي سري اول را روي سري دوم و سري اول و دوم را که حالا يک دسته شده اند روي سري سوم بگذاريد آنگاه به مخلوط کردن کارتها همانطور که در بالا توضيح داده شد با دست چپ بپردازيد .


http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1337294997.gif
روش پيشگويي با کارتهاي تاروت


روشهاي گوناگوني براي پيشگويي با کارتهاي تاروت در چيدمان و تفصير كارت هاي تاروت وجود دارد که در اين قسمت آموزش دو روش متداول كه در اكثر كشور ها استفاده مي شودبراي شما آمورده شده است.

ابتدا نيت کنيد و نيتتان را کاملا واضح و روشن روي کاغذ بنويسيد (اين کار براي اين است که تمرکز بيشتري روي نيت داشته باشيد ) اگر براي شخص ديگري فال ميگيريد از او بخواهيد دست چپ خود و يا اگر چپ دست است دست راست خود را در حالي که کارتها در دست شماست روي کارتها بگذارد و نيت کند سپس به مخلوط کردن کارتها طبق روشي که در قسمت مخلوط کردن کارتها توضيح داده شد بپردازيد بعد از مخلوط کردن , کارتها را به صورت يکنواخت روي زمين پهن کرده و با دست چپ چهار کارت را با تمرکز و به صورت تصادفي برداريد اين کارتها پاسخ نيت شما هستند .

بر اساس روش اول >>
کارت اول : در مورد نيتتان توضيح مي دهد .
کارت دوم : جنبه احساسي نيت شما را مشخص مي کند .
کارت سوم : نشان مي دهد که در رابطه با اين نيت شما چه افکاري داريد .
کارت چهارم : نتيجه يا همان پاسخ نيت شما .

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

بر اساس روش دوم >>( در اين روش به جاي 4 كارت ، 6 كارت انتخاب مي شود و تفصير هر كدام به شرح زير مي باشد)
کارت اول و دوم : بيانگر گذشته شما مي باشند .
کارت سوم و چهارم : موقعيت فعليتان را مشخص مي کنند .
کارت پنجم : پاسخ نيت شماست .
کارت ششم : در مورد آينده نيت توضيح مي دهد .

يک توصيه :

بعد از چندين بار فال گرفتن کارتها و معاني برايتان ملموس شده و معاني آنها را درک مي کنيد پس اگر در بار اول و دوم احساس کرديد کارتها با نيت شما ربطي ندارند نا اميد نشويد تجربه و زمان اين مسئله را حل خواهد کرد .

http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1379075952.gif


حالا ميتونيد بصورت آنلاين از لينك زير هم اقدام به گرفتن فال تاروت بكنيد:

فال تاروت آنلاين

+ نوشته شده توسط فالگیر در چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ و ساعت ۱۷ بعد از ظهر |